Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

Skype: dobelesudens

facebook

Ūdens padeves pārtraukums

13.09.2019

Sakarā ar “Uzvaras ielas rekonstrukcijas darbiem " 17. septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 20:00 tiks pārtraukta ūdens padeve adresēs:

Lasīt vairāk »

Ūdensvada avārija

05.09.2019

Ūdensvada avārija Jaunbērzes ciemā ir novērsta.

Lasīt vairāk »

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobeles novads, Dobele, Latvija, LV-3701

Par mums

SIA “DOBELES ŪDENS” ir Dobeles novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, kas nodrošina Dobeles novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Balstoties uz SIA “DOBELES ŪDENS” un Dobeles novada pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu, esam  vienīgie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Dobeles novada teritorijā līdz 2020. gadam. Uzņēmuma pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus veicam lietus kanalizācijas un publiskās infrastruktūras uzturēšanu, kā arī citus PAKALPOJUMUS.

Lasīt vairāk » Kontakti »

Aktualitātes

Paldies visiem zinātkārajiem, prasmīgajiem un atbildīgajiem jauniešiem.

30.08.2019

Paldies visiem zinātkārajiem, prasmīgajiem un atbildīgajiem jauniešiem. Kā arī novēlam labas sekmes jaunajā 2019./2020. mācību gadā! Šodien ir pēdējā darba diena skolēniem, kuri cītīgi strādāja un ieguva jaunas prasmes augustā...

Lasīt vairāk »

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu Dobeles novadā

17.07.2019

Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, turpmāk tekstā – MK, ar 2019. gadu SIA “DOBELES ŪDENS” uzsāk savu...

Lasīt vairāk »

Līdzfinansējums īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

12.06.2019

SIA "DOBELES ŪDENS" ar prieku informē par Dobeles novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. ...

Lasīt vairāk »

Turpinās projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“

13.06.2019

SIA“DOBELES ŪDENS” turpina īstenot plānotās aktivitātes projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“ ietvaros Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā....

Lasīt vairāk »

Ūdens bārs Ceriņu svētkos Dobelē

16.07.2019

25. Maijā norisinājās Dobeles pilsētas ceriņu svētki. Pilsētas svētki ar plašu un interesantu programma priecēja ne tikai Dobeles un apkārtnes iedzīvotājus, bet arī viesus no citām pilsētām. Svētku ietvaros 25. Maijā tirgus laukumā...

Lasīt vairāk »