Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Degvielas iegāde

  PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu  atklātā konkursā „Degvielas iegāde SIA “DOBELES ŪDENS vajadzībām” (Id.Nr. DŪ 2022/3)   2023.gada 6.janvārī   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Pretendents: SIA „Circle K Latvia”, reģ. Nr. 40003064094   Līgumcena: EUR 134405 (bez PVN)   Līguma noslēgšanas datums: 2023. gada 3. janvāris         PAZIŅOJUMS […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Elektroenerģijas iegāde

  PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu  iepirkumā „Elektroenerģijas iegāde” (Id.Nr. DŪ 2022/2)     2023.gada 6.janvārī   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Pretendents: AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 400030332949    Līgumcena: EUR 372 672,53 (bez PVN)   Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 30. decembris         PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!     2022.gada […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Universālais traktors New Holland B115c

 Paziņojums par izsoles pārtraukšanu   2022.gada 21.septembrī   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470   Lēmuma pieņemšanas datums: 2022.gada 21.septembris Kustamās mantas, universālā traktora New Holland B115c, izsole tika pārtraukta, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.      SIA „DOBELES ŪDENS” Paziņojums par mutisko izsoli     2022.gada 6.septembrī   Izsolāmā manta: Universālais traktors […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana

PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu zemsliekšņa iepirkuma „Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana” (Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8) ietvaros       Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents: SIA „WATEX”, reģ. Nr. 40003712811    Līgumcena: EUR 14 750,00 (bez PVN)   Līguma noslēgšanas datums: 2022. gada 26. septembris     PAZIŅOJUMS par […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana

  PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „ Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana” (Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6)  rezultātiem   22.08.2022.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “BL serviss”, reģ. Nr. 42103069857   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 8 726,98 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums atbilst zemsliekšņa […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana” (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/5) rezultātiem   22.08.2022.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „WATEX”, reģ. Nr. 40003712811   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 14 990,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā

                  Projekts “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un   uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā (Nr.4.2.2.0//A/013)                                                                             PAZIŅOJUMS par noslēgto līgumu zemsliekšņa iepirkuma «Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā » (Id.Nr. DŪ -ZI-2022-02/ERAF) ietvaros                        2022.gada 25. aprīlis       Pasūtītājs SIA «DOBELES ŪDENS», reģ. Nr. 45103000470    Pretendents: SIA […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Darbinieku veselības apdrošināšana

  Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/3) rezultātiem      2022.gada 25. marts    Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470    Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409 Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri”, Id.Nr. DŪ-ZI-2022/1  rezultātiem   23.02.2022. Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Cortto”, reģ.Nr. 43603083781   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 10 261.66 (bez PVN)     UZAICINĀJUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ „Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri” (Id.Nr. DŪ-ZI-2022/1)   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Universālā traktora iegāde

PAZIŅOJUMS  par iepirkuma „Universālā traktora iegāde” (ID. Nr. DŪ 2022/1) rezultātiem   24.02.2022.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, reģ. Nr. 40103293000   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 86 500,00 (astoņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi), bez pievienotās […]

Lasīt vairāk »