Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Mazā furgona iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr.DŪ-ZI-2023/3
Publicēšanas datums: 31.05.2023
Statuss: pārtraukts

PAZIŅOJUMS

 

Zemsleikšņa iepirkuma “Mazā furgona iegāde” (Id. Nr.DŪ-ZI-2023/3) rezultātiem

 

2023.gada 21.jūnijs

 

Pasūtītājs – SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

2023.gada 20. jūnijā, izbeigts bez rezultāta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā

SIA “DOBELES ŪDENS”

Mazā furgona iegāde

(Id. Nr.DŪ-ZI-2023/3)

 

 

2023.gada 31. maijs

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr. 26810804, e-pasts: Zigmars.Bakis@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts – Automašīnas iegāde 

 

Iesniegtais Piedāvājums, kas atbildīs Pasūtītāja prasībām, bet, kura līgumcena pārsniegs Pasūtītāja paredzamo līgumcenu netiks noraidīts. Pasūtītājs par to lems atbilstoši finanšu iespējām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 14. jūnijs, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums – 2023. gada 31. maijs – SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: 

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai