Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kāpurķēžu mini ekskavatora piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 1. decembrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/12
Publicēšanas datums: 16.11.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Kāpurķēžu mini ekskavatora piegāde   ” (Identif.nr.  DŪ  2016/12)

 

rezultātiem.

 

02.12.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „KONO ”, reģ. Nr. 400032758189

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 32 000.00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 2. decembrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras atklāta konkursa

 

„Kāpurķēžu mini ekskavatora piegāde” Id. Nr. DŪ 2016/12 uzsākšanu.

 

16.11.2016.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

 

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālr.nr. 26742378, faksa nr. 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

Transporta pārraugs Andris Buiko

Tel. nr. 22027671, faksa nr. 63721096, e-pasts: andris_buiko@inbox.lv

 

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Kāpurķēžu mini ekskavatora piegāde” (Id.Nr.DŪ 2016/12).

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Viena jauna kāpurķēžu mini ekskavatora piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Paredzamā līgumcena: līdz 35 000 EUR, bez PVN

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš: 8 (astoņu) nedēļu laikā  no līguma noslēgšanas brīža.

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski  pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi , kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1. decembrim, plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 1.decembrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

NOLIKUMS

Papildus informācija Nr.1 (22.11.2016.)