Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Būvdarbu veikšana projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 27. janvārim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/13/KF
Publicēšanas datums: 23.12.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklātu konkursu rezultātiem

18.05.2017

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502/Fakss 637 21096

 

Investīciju projekta nosaukums – “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros”  (Id. Nr. DŪ 2016/13/KF)  

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Būvenergo A” reģ. nr. 43603014154

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR  978 536.33   (bez PVN)

 

Lēmuma  par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 17.maijā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

 

Paziņojums par atklātu konkursu

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502/Fakss 637 21096

 

Investīciju projekta nosaukums – “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros ”  (Id.Nr. DŪ 2016/13/KF)  

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras objektu izbūve

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 27.janvārim, plkst.10.00.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2017.gada 27.janvārī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

 Iepirkuma procedūras dokumentācija:

 NOLIKUMS

Nolikuma pielikumi:
 1. A pielikums: Tehniskā specifikācija
 2. B pielikums – Tehniskā projekta dokumentācija
  1. B1 pielikums – Tehniskais projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana dobeles aglomerācijā” I, II ,IV sējums)
  2. B 1.1 pielikums – Būvekspertīzes atzinums (zip.)
  3. B 1.2. pielikums – Būvatļauja (pdf.)
 3. C pielikums C pielikums Būvdarbu līguma projekts (word)
 4. D pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai (word)
 5. Tāmes finansu piedāvājuma (D8 pielikums) sagatavošanai (excel)
 6. E pielikums Apliecinājums Par Objekta apsekošanu (word)

 Ieinteresēto piegādātāju uzmanībai !!!!!