Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

Skype: dobelesudens

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr. DŪ 2020/4
Publicēšanas datums: 09.10.2020
Statuss: aktīvs

IEPIRKUMS
„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”
(Identifikācijas Nr. DŪ 2020/4)

Pasūtītājs:
SIA „DOBELES ŪDENS”
Reģistrācijas numurs: 451003000470
Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
Tel.nr.: 637 25502
Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša
Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Iepirkumu procedūra:  „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. DŪ 2020/4

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena: līdz 125 000,00 EUR (bez PVN)

 

Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (vai līdz kopējai paredzamās līguma cenas apguvei) no līguma noslēgšanas dienas.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība: 2020. gada 6. novembris, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojs, Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: Nolikums

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai