Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ 2022/3
Publicēšanas datums: 05.12.2022
Statuss: pabeigts

 

PAZIŅOJUMS

par noslēgto līgumu  atklātā konkursā Degvielas iegāde SIA “DOBELES ŪDENS vajadzībām (Id.Nr. DŪ 2022/3)

 

2023.gada 6.janvārī

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents: SIA „Circle K Latvia”, reģ. Nr. 40003064094

 

Līgumcena: EUR 134405 (bez PVN)

 

Līguma noslēgšanas datums: 2023. gada 3. janvāris

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par atklātā konkursa „Degvielas iegāde SIA “DOBELES ŪDENS” vajadzībām

(Identifikācijas Nr. DŪ 2022/3) uzsākšanu

 

 

2022.gada 5.decembrī

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karima Semjonova, tālr. 26896584,  e-pasta adrese karima.semjonova@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss “Degvielas iegāde SIA “DOBELES ŪDENS” vajadzībām”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Degvielas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

CVP kods: 09100000-0

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena: līdz 200 000,00 EUR (bez PVN)

 

Līguma darbības termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši.

 

Atklāta konkursa nolikums: pieejams SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā “Iepirkumi” vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 27. decembra plkst. 14.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 27. decembris līdz plkst. 14:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2022. gada 27. decembrī plkst. 14:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

 

Atklāta konkursa nolikums:

Nolikums