Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā automobiļa iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24.janvāris plkst. 10.00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2020/1
Publicēšanas datums: 10.01.2020
Statuss: pabeigts

 

 

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma „Vieglā automobiļa iegāde”

(Id. Nr. DŪ – ZI- 2020/1) rezultātiem

 

 

28.01.2020.

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA “Green Motors”, reģ. Nr. 40203013086  

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 28 095,15 (bez  PVN)

 

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. gada 28. janvāris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām

 

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā

„Vieglā automobiļa iegāde”

(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/1)

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Vieglā automobiļa iegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām

 

Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi: pieejami SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 24.janvāra plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24.janvāris līdz plkst. 10:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi:

Noteikumi