Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMS – GARDENE

? ŪDENS PADEVE IR ATJAUNOTA!
 
Ūdens padeve tiks atslēgta sākot ar 13:00.
Bez ūdens paliks visas dzīvojamās mājas, izņemot:
Priežu iela 20., 22., 24., 28.
Ūdens iela 11
“Slividus”
 

Sekojiet informācijai mūsu mājaslapā ww.dobelesudens.lv vai facebook kontā DOBELES ŪDENS