Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

Skype: dobelesudens

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu Dobeles novadā

Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, turpmāk tekstā – MK, ar 2019. gadu SIA “DOBELES ŪDENS” uzsāk savu darbību pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Turpinās projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“

SIA“DOBELES ŪDENS” turpina īstenot plānotās aktivitātes projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“ ietvaros Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Satiksmes ierobežojumi – Ūdensvada pārbūves darbi.

Ūdens padeve atjaunota, ūdensvada pārbūves darbi pabeigti.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

Pamatojoties uz ekonomiskajiem aprēķiniem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2018.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.133 apstiprināt SIA “ DOBELES ŪDENS” šādus tarifus:

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Paziņojums par tarifa projektu

Informācija par sabiedrisko pakalpojumu tarifa izmaiņām

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens saņemšana

Ūdens saņemšanas vietas K. Valdemāra iela 3 un Uzvaras iela 10a

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Paziņojums

Tehniskā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” izstrāde Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

Lasīt vairāk »