Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Riteņtraktors Belarus 892.2 izsole

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 30.marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 16.03.2021
Statuss: pabeigts

SIA „DOBELES ŪDENS”

paziņojums par izsoles rezultātiem

 

2021.gada 30.martā

Izsolāmā manta: Riteņtraktors Belarus 892.2, šasijas Nr. *1*Y4R9000Z05J110163 ar fiksētām 580 motor stundām.

Izsoles norises laiks: 2021. gada 30. martā. plkst.  10.00

ZOOM platformā  https://us02web.zoom.us/j/88648177802?pwd=bVppRi8zU0QybS81Y2MvOEQ4T1ZjZz09

Izsoles uzvarētājs: Zigmunds Matrevics, reģistrācijas kods: LV23066912507

Nosolītā izsolāmās mantas cena: 20 100,00 EUR

 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”
Paziņojums par mutisko izsoli
 

 

Izsolāmā manta: Riteņtraktors Belarus 892.2, šasijas Nr. *1*Y4R9000Z05J110163 ar fiksētām 580 motor stundām.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 30. martam plkst. 9:00.

Izsoles nosacītā kopējā sākumcena – 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro 00 centi), tai skaitā PVN, ar nodrošinājuma apmēru 10 % jeb 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā aktualitātes). Kontaktpersona par izsoles noteikumiem Izsoles komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša mob.tālr. 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Ar riteņtraktora stāvokli var iepazīties iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Transporta pārraugu Zigmāru Baķi mob.tālr. 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

Izsoles noteikumi

Izsoles objekta raksturojums