Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Kustamās mantas (autotransporta izsole)

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem     2021.gada 1. jūnijā   Izsolāmā manta: Dacia Dokker, izlaiduma gads – 2014. gads, fiksētais nobraukums 152 000 km   Izsoles norises laiks: 2021. gada 1. jūnijā. plkst.  14.00   Izsoles uzvarētājs: SIA „Latvijas Datoru centrs”, reģ. Nr. 40003000939   Nosolītā izsolāmās mantas cena: 3 500,00 EUR   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

PAZIŅOJUMS par iepirkuma „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, (Identifikācijas Nr.  DŪ 2021/1) rezultātiem   04.06.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Akorda”, reģ. Nr. 40003686472   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 119 290,64 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā

  PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/9) rezultātiem   28.04.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “TALSU SPRIEGUMS”, reģ.nr. 49003000127   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 10 076,94 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”Id.Nr. DŪ-ZI-2021-06) rezultātiem       11.05.2021.    Pasūtītājs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Pretendents SIA„ĢL Konsultants”, reģ.Nr. 40103242818, Ernestīnes ielā 24-9, Rīgā, LV-1046, Latvija Pretendenta piedāvājums atbilst Pasūtītāja prasībām zemsliekšņa iepirkumā.   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Riteņtraktora iegāde”

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Riteņtraktora iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/8) rezultātiem   16.01.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470     Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „AGRITECH”, reģ. Nr. 40103246129   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 40 700,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/7) rezultātiem   23.04.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Videoprojekts Baltija”, reģ.Nr.40103322206   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 4 388,43 (bez PVN) […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Riteņtraktors Belarus 892.2 izsole

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem   2021.gada 30.martā Izsolāmā manta: Riteņtraktors Belarus 892.2, šasijas Nr. *1*Y4R9000Z05J110163 ar fiksētām 580 motor stundām. Izsoles norises laiks: 2021. gada 30. martā. plkst.  10.00 ZOOM platformā  https://us02web.zoom.us/j/88648177802?pwd=bVppRi8zU0QybS81Y2MvOEQ4T1ZjZz09 Izsoles uzvarētājs: Zigmunds Matrevics, reģistrācijas kods: LV23066912507 Nosolītā izsolāmās mantas cena: 20 100,00 EUR     SIA „DOBELES ŪDENS” Paziņojums par mutisko izsoli     […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā.

        PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „ Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā Dobeles novadā”  (Id. Nr. DŪ-ZI-2021/03/KF) rezultātiem 26.04.2021   Pasūtītājs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: A/S “Inspecta Latvia”, […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

»Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā » 

                PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „ Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā” (Id. Nr. DŪ-ZI-2021/02/KF) rezultātiem.     26.04.2021.    Pasūtītājs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701   Līguma slēgšanas […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Darbinieku veselības apdrošināšana

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/4) rezultātiem   2021. gada 26. marts   Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA”, reģ.Nr.40003049409   Pretendenta kopējā gada prēmija līguma darbības laikā EUR 7 560,00 (bez  PVN).   Lēmuma par iepirkuma […]

Lasīt vairāk »