Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr.DŪ-ZI-2023/2
Publicēšanas datums: 11.05.2023
Statuss: pārtraukts


PAZIŅOJUMS

Zemsleikšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu

 obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana” (Id. Nr.DŪ-ZI-2023/2) rezultātiem

 

 

2023.gada 14.jūnijs

 

Pasūtītājs – SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

2023. gada 13. jūnijā, izbeigts bez rezultāta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

2023.gada 18. maijā

 

 

Atbildes uz ieinteresēto Pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Zemsliekšņa iepirkumā SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana (Id. Nr. DŪ-ZI-2023/2)

 

1.Jautājums 

 Lūdzu iesniegt word formātā nolikuma pielikumus?

 

Atbilde: Nosūtam word formātā nolikuma pielikumus un ievietojam mājas lapā (sk. zemāk).

 

2.Jautājums

Lūdzu sniegt informāciju par pasūtītāja paredzamo līgumcenu?

 

 Atbilde: Pasūtītāja paredzamā līgumcena zemsliekšņa iepirkumā “SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana (Id. Nr. DŪ-ZI-2023/2)” EUR 8300.00 (astoņi tūkstoši trīs simti eiro) (bez PVN).

 

3.Jautājums

Lūdzu sniegt KASKO zaudējumu statistiku par pēdējiem pieciem gadiem vai citu Jums zināmu periodu?

 

 Atbilde: 

Gads

Apdrošināto vienību skaits

Pašrisks apdrošinoties

Negadījumu skaits (bez regresiem)

Izmaksātā summa EUR (bez regresiem)

Regresi: gadījumu skaits un Izmaksātā summa EUR

2020

21

4830

2

2021

22

4455

2

2022

22

4975

0

 

4.Jautājums

Kādas ir TRL vērtības KASKO apdrošināšanai?

 

5.Jautājums

Lūdzam atsūtīt KASKO apdrošināmo transporta līdzekļu vērtības/apdrošinājuma summas?

 

Atbilde uz 4. un 5.jautājumu: 

Nr. p.k.

Nosaukums

Ekspluatācijā no

Vērtība, EUR

1

Riteņu ekskavators Hyndai HW140

22.07.2019.

103 300

2

MAN TGM 15.250 4×2  MS 4687 

06.01.2021.

98 500 

3

Ekskavātors Komatsu WB97S-8E0

14.09.2022.

86 500

4

MAN TGS 35.400 8×4  KT 3657

30.06.2017.

58 100 

5

MAN TGL 8.190 4×2  LM-2867

01.09.2018.

57 000 

6

IVECO Trakker  KH-9625

29.04.2016.

105 000

7

New Holland TD5.95, reģ.nr. T625UR

14.05.2021.

58 543 

 

Pielikumi (word formātā)

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā


SIA “DOBELES ŪDENS” transporta līdzekļu

 obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana

(Id. Nr.DŪ-ZI-2023/2)

 

2023.gada 11.maijs

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  63725502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr. 26810804, e-pasts: Zigmars.Bakis@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts – transporta līdzekļu obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana.

 

 

Iesniegtais Piedāvājums, kas atbildīs Pasūtītāja prasībām, bet, kura līgumcena pārsniegs Pasūtītāja paredzamo līgumcenu netiks noraidīts. Pasūtītājs par to lems atbilstoši finanšu iespējām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 25. maijam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums – 2023. gada 11. maijs  –SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: 

Noteikumi_(Tehniskā_specifikācija, Pieteikums, Finanšu_piedāvājums)

Līguma projekts