Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam Kaķenieku ciemā

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu   projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta   Kaķenieku ciemā” ietvaros   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470   Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701   Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096   Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam Penkules ciemā

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu ID. Nr. (DŪ 2014/09/ERAF)     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470 Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece 28336980, fakss 63721096 Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032) Iepirkuma procedūra: Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija

Paziņojums par iepirkuma procedūras “Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas   rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”” uzsākšanu   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470     Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 fakss – 63721096, telefons – 63725502     Iepirkuma procedūra: Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve Kaķenieku ciemā

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu   Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība   Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470 Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096 Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve Penkules ciemā

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu   Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības   attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470 Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece 28336980, fakss 63721096 Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032). […]

Lasīt vairāk »