Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Vieglā automobiļa iegāde

  Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “Vieglā automobiļa iegāde” (Id. Nr. DŪ 2019/11) rezultātiem   22.01.2020.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA „Andre Motors”, reģ. Nr. 40103997615   Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. gada 22. janvāris   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums ar zemāko […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Elektroenerģijas iegāde

Paziņojums par atklāta konkursa “Elektroenerģijas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2019/2) rezultātiem   3.12.2019.   Pasūtītājs          SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu          SIA “Enefit”, Reģ. Nr. 40003824046   Pretendenta piedāvātā līgumcena par kopējo apjomu 36 (trīsdesmit sešos)  mēnešos           EUR 172 656, 90 (bez  PVN)   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Paziņojums par tirgus izpētes Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi (Id.Nr.DŪ-TI-2019/10) rezultātiem.     22.11.2019.   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001   Pretendenta piedāvātā līgumcena: 11 800,00 EUR (bez PVN) Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

       Paziņojums par tirgus izpētes „Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” (Id.Nr. DŪ-TI-2019/9) rezultātiem.      2019. gada 15.augusts   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA “INDUCONT”, reģ.Nr. 40003666156   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 98 818,04 ( bez PVN ) […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Riteņu ekskavatora iegāde

  Paziņojums par atklāta konkursa „Riteņu ekskavatora iegāde” (Id. Nr. DŪ 2019/1) rezultātiem     10.06.2019     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA  „Balti Tehnika Serviss”, reģ. Nr. 50003633621   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 129 601,00 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,Keramikas- Gaismas ielu masīvā » izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi »

    Paziņojums   par  tirgus izpētes    Būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas- Gaismas ielu masīvā » izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi » (Id.Nr. DŪ-TI-2019/5/KF) rezultātiem     2019 gada 16.maijā   Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 22 780.00 (bez […]

Lasīt vairāk »