Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iepirkumi, izsoles

Tips Pamatinformācija Identifikācijas nr. Publicēšanas datums Statuss
Izsole Nekustamais īpašums, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213, zemes vienība 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē, nomas tiesību izsolei 13.12.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums „SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” Id.Nr.DŪ-ZI-2021/19 26.11.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Id.Nr.DŪ-ZI-2021/15 05.10.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana Id.Nr.DŪ-ZI-2021/14 09.08.2021 pabeigts Skatīt
Izsole Kustamās mantas (autotransporta izsole) 11.05.2021 pabeigts Skatīt
Iepirkums Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Identifikācijas Nr. DŪ 2021/1 07.05.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā Id.Nr.DŪ-ZI-2021/9 13.04.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā Id.Nr.DŪ-ZI-2021-06 01.04.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums „Riteņtraktora iegāde” DŪ_ZI_2021/8 31.03.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums „Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads” Id.Nr.DŪ-ZI-2021/7 23.03.2021 pabeigts Skatīt
Izsole Riteņtraktors Belarus 892.2 izsole 16.03.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā. Id. Nr. DŪ-ZI-2021-03/KF 12.03.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums »Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā »  Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF 09.03.2021 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Darbinieku veselības apdrošināšana Id.Nr. DŪ-ZI-2021/4 09.03.2021 pabeigts Skatīt
zemsliekšņa iepirkums Ūdenstorņa iekonservēšanas darbi Id.Nr.DŪ-ZI-2021/1 02.02.2021 pabeigts Skatīt