Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iepirkumi, izsoles

Tips Pamatinformācija Identifikācijas nr. Publicēšanas datums Statuss
zemsliekšņa iepirkums Mazā furgona iegāde Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21 11.12.2020 pabeigts Skatīt
izsole Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību 397,1 m2, nomas tiesību izsole 09.11.2020 pabeigts Skatīt
Iepirkums Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai Nr. DŪ 2020/4 09.10.2020 pabeigts Skatīt
Iepirkums Kravas automašīnas iegāde Nr. DŪ 2020/3 30.07.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums „Lietus kanalizācijas cauruļu atjaunošana ar beztranšejas metodi” Id.Nr.DŪ-ZI-2020/9 26.05.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta» Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8 15.05.2020 pārtraukts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Vieglā automobiļa iegāde Id.Nr. DŪ_ZI_2020/10 15.05.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF 15.05.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums „Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros” Id.Nr.DŪ-ZI-2020/7 08.05.2020 pārtraukts Skatīt
Iepirkums Iepirkums “Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/02/KF) ID Nr. DŪ 2020/02/KF 09.04.2020 pabeigts Skatīt
Izsole Kustamās mantas (autotransporta izsole) 08.04.2020 pabeigts Skatīt
Izsole Kustamās mantas (autotransporta) izsole 20.03.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā Id.Nr.DŪ-ZI-2020/5/KF 18.03.2020 pārtraukts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Darbinieku veselības apdrošināšana Id.Nr. DŪ-ZI-2020/4 09.03.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā – Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3 06.03.2020 pabeigts Skatīt
Iepirkums Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF) Id.Nr.DŪ 2020/01/KF 28.02.2020 pārtraukts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Vieglā automobiļa iegāde Id.Nr. DŪ-ZI-2020/2 30.01.2020 pabeigts Skatīt
Zemsliekšņa iepirkums Vieglā automobiļa iegāde Id.Nr. DŪ-ZI-2020/1 10.01.2020 pabeigts Skatīt